IMPRESUM

TERINA d.o.o.
Hećimovićeva 9
HR-10000 Zagreb

TERINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu

OIB: 66269159384
MB: 2883449
Reg.br.: 080798818

Temeljni kapital u iznosu od 20.000 kn uplaćen u cijelosti.
Članica upravnog odbora: Jelena Đuranec Pribetić

Žiro-račun: 2360000-1102390476
Zagrebačka banka d.d. Zagreb
IBAN: HR7323600001102390476
SWIFT: ZABAHR2X